Hello,we are the experts in development Application.

KodCode Development

สร้างสรรค์ และใส่ใจในทุกรายละเอียด ในการพัฒนาระบบ

My Services

เราบริการครบทุกด้าน ทั้งด้านการออกแบบที่ทันสมัย และการใช้งานที่ครอบคลุมความต้องการ
ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ตอบสนองทุกความเป็นไปในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง

Design(UI/UX)

การออกแบบในปัจจุบันต้องตอบสนองได้ทุกความต้องการ และที่ขาดไม่ได้คือความสวยงามของระบบ

Programming

นอกจากความสวยงาม และใช้งานง่ายแล้ว ระบบต้องตอบสนองได้ทุกความต้องการของผู้ใช้งานได้

Social Media

การตลาดยุคปัจจุบัน แข่งขันกันหลากหลายทางหนึ่งในนั้นคือ สังคมออนไลน์ : รวดเร็ว/ทั่วถึง

Consultation

หากยังสงสัย ทำไมลูกค้าคุณยังน้อย ขายงานไม่ได้ ระบบเดิมตอบสนองไม่เพียงพอ เราให้คำปรึกษาได้

My Products Example

เราพัฒนาระบบที่หลากหลาย ทั้งระบบเว็บแอพพลิเคชั่น ที่เป็นประตูที่คอยต้อนรับลูกค้า
รวมถึงระบบภายในองค์กรที่คอยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน และบริหารจัดการองค์กรอีกด้วย
img01

ระบบติดตามและประเมินผล

img01

ระบบรายงานความก้าวหน้า

img01

เว็บแอพพลิเคชั่น

img01

ระบบเรียนออนไลน์

img01

ระบบกรอกแบบสอบถามออนไลน์

img01

ระบบรายงานข่าว

My Skills

ความสามารถหลากหลาย ตรงประเด็น ให้ทุกธุรกิจของคุณ เติบโตอย่างไม่แพ้ใคร
95

Programming

90

Design

80

Marketing

90

UI / UX

Contact Us

ติดต่อถึงเรา